banner

Publikacje naukowe

Zachęcamy do zapoznania się z publikacjami z zakresu problematyki chorób drobiu, autorstwa Stanisława Tokarzewskiego, dr nauk weterynaryjnych i założyciela przychodni weterynaryjnej Avi Expert.

pdf1998 Charakterystyka przeciwciał żółtkowych

pdf2000 Niektóre aspekty epidemiologiczne salmonelozy ptaków

pdf2000 Przeciwciała dla Salmonella enteritidis w surowicy, żółtku i tkance mięśniowej ptaków wykrywane metodą ELISA

pdf2000 Status immunologiczny brojlerów kurzych w województwie lubelskim

pdf2001 Mikrobiologiczna i serologiczna analiza jaj pochodzących od kur doświadczalnie zakażonych pałeczkami S. enteritidis i S. typhimurium

pdf2001 Ptaki jako potencjalne źródło zakażenia ludzi chlamydiami

pdf2001 Wpływ antybiotykoterapii na wyniki badań bakteriologicznych i serologicznych kur zakażonych pałeczkami Salmonella

pdf2002 Poziom swoistych przeciwciał żółtkowych po stymulacji kur różnymi antygenami Salmonella Enteritidis

pdf2003 Choroba Mareka

pdf2003 Studies on the structure and localisation of the avian nervous centres. Motor nucleus of the nerve in goose (Anser anser)

pdf2003 Syndrom spadku nieśności

pdf2004 Anemia zakaźna kurcząt

pdf2004 Choroby wirusowe układu oddechowego występujące u drobiu grzebiącego

pdf2004 Lipid peroxidation as the additional indicator of transport stress in broilers

pdf2005 Występowanie grzybów drożdżopodobnych w stadach gęsi reprodukcyjnych

pdf2006 Antifungal efficacy of oxythiamine – antivitamin derivative of vitamin B1

pdf2006 Bacteriological flora isolated from geese reproductive flocks

pdf2006 Evaluation of plasma cortisol and TBARS levels in calves after short - term transportation

pdf2006 Grzyby jako potencjalne zagrożenie zdrowia ptaków. Część I

pdf2006 Oznaczanie antygrzybiczej aktywności biobójczego preparatu Enizol

pdf2006 Profile białkowe antygenów powierzchniowych dermatofitów

pdf2006 Transport jako czynnik wzmagający reakcje stresowe u brojlerów kurzych

pdf2007 Aktualne problemy w leczeniu i profilaktyce infekcji grzybiczych u ptaków

pdf2007 Aspergillus fumigatus infection in a pigeon flock

pdf2007 Occurrence of moulds in reproductive goose flocks in southern-eastern Poland

pdf2010 Grzyby z rodzaju Aspergillus – różnicowanie gatunkowe a wrażliwość na preparaty antygrzybicze

pdf2010 Leki przeciwgrzybicze i ich zastosowanie w terapii infekcji grzybiczych u ptaków

pdf2011 Diagnostyka, terapia i profilaktyka chorób grzybiczych ptaków

pdf2011 Russian tortoises (Agrionemys horsfieldi) as a potential reservoir for Salmonella spp

pdf2014 Drug resistance of Aspergillus fumigatus strains isolated from flocks of domestic geese in Poland

pdf2014 Izolacja szczepów Salmonella Typhimurium var. Copenhagen od padłych gołębi i ocena ich immunogenności

pdf2015 Kandidiaza u drobiu

pdf2016 Goose Parvovirus and Circovirus Coinfections in Ornamental Ducks

 

Inne publikacje :