banner

Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne wykonywane wyłącznie przy pomocy nowoczesnych i bezpiecznych metod

  • parazytologia - badanie mikroskopowe zeskrobin z błony śluzowej jelita oraz badanie kału metodą flotacji (Fecalizer&Fecasol, Vetoquinol Biowet). Standardowo oceniamy w badanej próbce obecność oocyst kokcydii, kryptosporidiów, jaj robaków oraz drożdży. Nasze badania cechuje bardzo wysoka czułość i specyficzność. Pozwalają ono ocenić obecność i zaawansowanie procesu zapalnego toczącego się w  wolu, kloace czy jelitach, a także jakość zasiedlającej je flory.
  • mykologia - badanie obecności grzybów - szczepy grzybów drożdżopodobnych np. z rodzaju Candida spp.  oraz grzybów pleśniowych np. z rodzaju Aspergillus spp. namnażamy na stałym podłożu Sabourauda w temperaturze 25°C lub 37°C.
  • bakteriologia – korzystamy z gotowych podłóż na płytkach Petriego firmy Biomaxima S.A.
  • antybiogram – wykonujemy metodą dyfuzyjno-krążkową z użyciem gotowych zestawów firmy Oxoid oraz Biomaxima S.A.