banner

Wizyty na fermie

Są niezbędnym elementem określającym przyczyny choroby, jej objawy, okres trwania, a także ewentualne źródła i drogi zakażenia. Podczas wizyty przeprowadzamy wywiad z hodowcą lub obsługą fermy, oceniamy warunki środowiskowe, przygotowanie obiektu do hodowli, określamy ilość zwierząt chorych, żywienie oraz warunki bytowania ptaków tj.: rodzaj podłoża, temperaturę, wilgotność, wentylację (stężenie amoniaku, dwutlenku węgla, siarkowodoru czy tlenku węgla), a także oświetlenie.

Prawidłowo przeprowadzona wizyta na fermie jest podstawą do postawienia właściwego rozpoznania.