banner

Badania sekcyjne

Mają na celu kompleksową ocenę zmian we wszystkich narządach i tkankach ptaka. Możemy je podzielić na oględziny zewnętrzne podczas których oceniamy upierzenie i powierzchnię skóry, grzebień, dzwonki i korale, oczy, dziób i otwory nosowe, stek oraz dolną część kończyn. Z kolei oględziny wewnętrzne  pozwalają ocenić narządy, ich położenie w jamie ciała, wielkość oraz kształt, zwracając uwagę na odchylenia od normy. Opisujemy tu także powierzchnię narządu, jego ukształtowanie, zabarwienie, spoistość oraz ewentualną przejrzystość.

Badania sekcyjne pozwalają na prawidłowe pobranie materiału do badań laboratoryjnych tj.: histopatologicznych, bakteriologicznych, wirusologicznych i innych.